sessió 5

Integrativa


Dissabte 18 de febrer de 2023

objectius

  • Realitzar una revisió de les propostes formulades a les sessions anteriors i de les aportacions de persones expertes, i elaborar les versions definitives de les propostes.

  • Aprovació i votació de les propostes.

  • Acordar les pròximes passes per al funcionament de l’assemblea i la designació de portaveus provisionals per divulgar-ne els resultats.

FEBRER 2022