sessió 1

L’objectiu

Tenir un espai d’aprenentatge i coneixement amb la finalitat de proporcionar als participants informació i continguts comuns sobre el canvi climàtic de cara a la deliberació en les següents fases. En aquesta primera sessió, s’aborden qüestions relatives al coneixement bàsic sobre el canvi climàtic, les seves causes i efectes, els escenaris climàtics i la introducció a l’adaptació i mitigació, així com qüestions associades al context balear, entre altres.

Presentar l’Assemblea, les bases del seu funcionament i dinàmica, així com  benvinguda i coneixement de les diferents persones participants. 

Damià Gomis: El canvi climàtic i els seus impactes a les Illes Balears

DOCUMENTS

DOCUMENTS RECOMANATS​

PREGUNTES I RESPOSTES

Intervencions d’actors socials