Recursos

+     L’Assemblea Climàtica d’Escòcia.

+     Parlament Ciutadà pel Clima. Dinamarca.

+     L’assemblea Ciutadana del Clima. Alemania.

+     La Conversa Climàtica de Jersey.

+     La Convenció Ciutadana per l’Occitània.

+     Fundación CONAMA (2020)