Full 1

El canvi climàtic suposa una de les majors amenaces per a la humanitat.

Malgrat ésser un fenomen global, els seus impactes són locals i de diversa índole: socials, econòmics, ambientals, etc.

Full 1
Full 1

La ciència és clara,
i per això és imprescindible que els governs prenguin mesures.

És per això, perquè l’acció climàtica requereix canvis profunds a nivell social i econòmic, que és imprescindible establir mecanismes que permetin definir de manera col·lectiva, constructiva i coherent les mesures a prendre i els objectius a assolir.

Full 1
Full 1

Les assemblees ciutadanes pel clima son una eina innovadora per fomentar la participació ciutadana en l’elaboració de polítiques públiques.

I per recuperar la confiança en les institucions, per superar la polarització dels debats en qüestions climàtiques i per resoldre situacions de bloqueig polític en aquesta matèria.

Full 1
previous arrow
next arrow

PARTICIPA

Per quèuna Assemblea pel clima a Mallorca?

Les Illes Balears són especialment vulnerables al canvi climàtic, tant pel que fa a impactes com ara la pujada del nivell de la mar i la intensificació de fenòmens meteorològics extrems, així com per l’impacte socioeconòmic de la transició energètica en una economia basada en el turisme i molt dependent de l’exterior quant a combustibles, matèries primeres i béns de consum.

Com es farà

100 participants

UNA MOSTRA REPRESENTATIVA DE LA CIUTADANIA seleccionada de manera aleatòria en funció de variables com el gènere, l’edat o el nivell d’estudis i de renda.

PERSONES EXPERTES I CIENTÍFIQUES

Aquesta mostra representativa rebrà informació d’un grup de PERSONES EXPERTES I CIENTÍFIQUES en la matèria, així com ONG i REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT CIVIL I EMPRESARIAL DE LES ILLES, que participen com a ponents. 

5 ASSEMBLEES

Una a cada illa de cinc sessions cadascuna i una altra al final, d’una sessió, a escala autonòmica 

Propostes

Un cop es presenta la qüestió, l’assemblea es divideix en grups de treball per deliberar i presentar propostes i recomanacions d’acció, amb l’acompanyament d’un grup de facilitadors i facilitadores.

L'objectiu

Donar resposta a la qüestió següent:

“Què necessitam fer a les Illes Balears i a l’illa de Mallorca, abans de 2030, per afrontar l’emergència climàtica de forma efectiva i socialment justa?”

NOVETATS